Okresní přebor města Písku

     Ve čtvrtek 23. ledna byl rozehrán okresní přebor města Písku za účasti deseti hráčů. píseckého ŠACHklubu. Nejmladšímu účastníkovi je pouze 8 let a nejstaršímu 71 let. Hraje se systémem každý s každý a celkem tedy bude 9.kol.

1.kolo

     První kolo se nepovedlo Martinovi, který doplatil na špatnou souhru figur a po ztrátě dvou lehkých figur rychle dostal mat.

   O moc lépe se nevedlo Patrikovi, který sice dobře rozehrál francii, kdy využil chyb bílého v zahájení a získal lepší postavení s výhodu jednoho pěšce až do 17.tahu , kdy se černý dopustil hrubé chyby a ztratil dámu proti věži a tím i převahu na dámském křídle. Po několika dalších tazích černý vzdal.

    Benovi se nepodařilo využít výhody bílých figur proti Honzovi a o převahu v zahájení mohl bojovat spíše černý (Ideální není za bílého hlavně 11.Se3 - ve Španělské bývá často lepší s vývinem tohoto střelce počkat na později, na což měl černý nejlépe zahrát ihned 11..Sf5 a po případném 12.Sc2 dát b4 se zajímavou hrou, místo 11..Ve8, co hrál v partii), nicméně černý zvolil variantu, co vedla jen k naprosto mrtvé, remízové koncovce, která mohla vzniknout již v patnáctém tahu, pokud by černý vyměnil dámy a následně po d sloupci případně i věže. Černý však potřeboval partii vyhrát a tak se rozhodl místo úplného vyrovnání, výměně dam vyhnout. Bílý pak měl dobrou hru a následovala fáze partie, kdy výsledek byl na vážkách a obě strany hrály nepřesně. Bílý partii nakonec definitivně prohrál hrubou chybou po 27.Je1? Černý pak již výhru nepustil, ačkoliv mohl vyhrát rychleji, kdyby v časové tísni trochu ostudně nepřehlédl 40..Vf1 41.Kxf1 a Df2 mat (omluvou snad může být, že se nehrála klasická, vážná partie, ale o něco kratší tempo), díky čemuž partie trvala až do 50. tahu.

    Sporka Božetěch - Hlavsa Filip hráli Nimčovičovu indickou. 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4. Je to zahájení, které  jsem se rozhodl používat častěji. 4. Qc2 O-O 5. a3 Na tento tah trochu čekám, jelikož už od začátku partie jsem rozhodnutý, že budu brát jezdce na c3. Dobré pro černého je to, aby se tak stalo za cenu toho, že bílí ztratí tempo tahem pěšcem na kraji šachovnice (a3)! místo, aby se věnoval důležitějším tahům, které potřebuje splnit v zahájení. Ovšem tento názor je dvousečný a tah a3 rozhodně není chybným tahem, je to vlastně správný teoretický tah poněvadž černý se musí vyjádřit bud se vrátí střelcem na e7 a nebo se rozhodne brát na c3 po kterém tedy bílí ztratí tempo za cenu toho že bude mít v partii dvojici střelců. Bude pak usilovat o otevření pozice, aby se mohli střelci uplatnit jako výhodnější kombinace figurek. Bxc3+ 6. bxc3 Takže v partii se stalo očekávané braní na c3 kdy ještě doplním plány obou stran. Takže bílí by se měl snažit o otevření pozice a usilovat o výhodu dvojicí střelců a černý by měl naopak usilovat o zablokování pozice, aby bílí střelci neměli dobrou hru a jezdci by tím mohli být v zavřené pozici řekněme-li šikovnějšími figurkami na šachovnici. Zablokování pěšcových struktur jezdcům nevadí a tím by výhoda byla na mojí straně, jelikož mám stále dva jezdce. Druhý důležitý strategický plán je pokusit se o útok na slabého dvou pěšce c3 a c4.  b6 7. e4 d6 8. Bg5 Nbd7 Tento tah jsem si později trochu vyčítal jelikož jsem chtěl zvolit jiný plán, měl jsem hrát okamžitě Jc6  9. Rd1 h6 Snaha o zbavení nepříjemné vazby 10. Bh4 Bílí správně reaguje a udržuje vazbu e5 11. f3 Myslím, že první takový lehce slabší tah. Mám dojem, že klasický vývinový tah by si zasloužil více přednost a spíše později zahrát f4 Bílí by si vybudoval prostorovou převahu a měl by lepší pozici Qe7 Pouze uhýbám z rentgenu věže na d1, vždy platí pravidlo, že není dobré mít dámu na sloupci obsaženou soupeřovo věží, člověk nikdy neví kdy může dojít k otevření sloupce a v pozdějším čase by to mohlo být pro mě nepříjemné 12. Bd3 Ba6 13. Ne2 Nb8 Tímto tahem vysvětluji proč si vyčítal tah Jd7, jelikož jsem chtěl zvolit plán útoku na slabého pěšce c4 převodem jezdce na a5 Tím že si teď opravuji svůj vývin jezdce, ztrácím důležitý čas, kterého by bílí mohl využít 14. O-O Nc6 Tady počítač navrhuje tah f4 se solidní výhodou bílého. Principiálním pravdou je asi to, že celkové otevření pozice pomůže bílému jelikož už je tak nějak lépe připravený do akce. Má po rochádě, dobře vyvinuté figurky ,které tvoří o něco lepší souhru o proti mému postavení 15. d5 tento tah zavírá pozici pouští důležité pole c5 pro mého jezdce na jednoznačně pomáhá černému. Na5 16. Qa2 bílí ještě pokrývá svého slabého pěšce na c4 a horko těžko žije! g5 černý se zbavuje nepříjemné vazby a nemá strach z oslabení svého krále, protože bílí není zatím připravený na nějaký útok 17. Bf2 Qd7 Tímto tahem připravuji možný převod dámy na a4 a podílení se útoku na pěšce c4 18. c5 Bxd3 19. c6 Bc4 rozhodující mezitah! 20. Qxc4 Nxc4 21. cxd7 Nxa3 pěšec na d7 mi neutíká a tak beru ještě pěšce na a3 22. f4 gxf4 23. Bh4 Nxd7 0-1  V závěru už má černý o 3 pěšce více navíc stále jezdci budou velice silné figury a v takové pozici už Boža Sporka nechtěl pokračovat a tím se mi partie podařila vyhrát. Z partie mám pocit, že jsem zahájení nezahrál přesvědčivě, ale na druhou stranu Božetěch Sporka nevyužil ani jedné šance, kde by mohl mít dobrou pozici ze zahájení a tím mě nedostal pod žádný vážný problém. Já jsem naopak využil mého jediného plánu a to byl útok na slabinu c4. Přestože jsem plán zvolil opožděným způsobem a Boža tím mohl získat důležitý čas pro zahájení různých protiakcí, ale jelikož se tak nestalo tak jsem partii vyhrál rychlým způsobem.

Partie z 1.kola zde.

2.kolo

     Ve druhém kole hrál Pepa zabílé proti Benovi. Černým zvolená sicilská bílému vyhovovala do 11.tahu. Ve 12.tahu bílý zaslepený ideou překvapivého útoku střelcem na e6 zapomněl na to, že černý může přerušit plánovanou kombinaci bílého a nasadit jezdcem na nekrytém e3 dvojitého nelsona bílé dámě a věži, čímž bílý utrpěl rozhodující materiální a poziční ztrátu o celou věž, ze které se bílý nedostal. Černý hrál přesně a chyb se nedopustil a bílý, zdrcen vlastním výkonem v 29.tahu vzdal. 

     Partie Honzy (za bílé) a Vláďi byla od začátku na jednu bránu, když černý zvolil podezřelou variantu Španělské, s příliš brzkým skokem jezdce na a5, dávající bílému pohodlnou výhodu ze zahájení, doplněnou o chybný tah černého 8..Sg4? (místo hlavních tahů 8..f6, nebo 8..exd4). Bílý pak zvolil přechod do výhodné koncovky (ačkoliv braní dámou 9.Dxf3 je asi ještě silnější). V koncovce se černý ještě mohl bránit, musel by však místo prohrávajícího 12..Sd6?, zahrát nutné 12..Kc8! Po 12..Sd6? ztratil černý již pěšce. Kratší tempo na přemýšlení (hodina na partii) pak nutilo bílého hrát rychle, což vedlo ke zbrklému 22.b5? (místo nejsilnějšího 22.c3!, s plánem Se3 a b5, se ztrátou druhého pěšce, což si po partii bílý dost vyčítal), kterým se výhra trochu zkomplikovala a protáhla, jen však na pár tahů,  když po hrubé chybě 26..Jb6?? získal bílý figuru, což ukončilo boj.

Partie z 2.kola zde.

3.kolo

      Dnes jsem nastoupil k partii proti Vladimírovi osvěžen odpoledním šlofíkem, který moji šachovou mysl vždy osvěží. Zahájení francouzskou jsem jakž takž zvládl a vytvořil jsem si aktivnější pozicí na dámském křídle, kde jsem několika tahy vybudoval na sloupci c útok jezdce podporovaný zdvojeným tlakem věže a dámy, zatímco soupeř manévrováním bílým jezdcem ztratil tahy, které měl věnovat vývinu. Podporovaný útok jezdce vyvrcholil hrozbou na nekrytém c2 a přešel na dvojitý úder na věž a dámu oběmi jezdci na nedostatečně krytém poli e3 se ziskem kvality v 18.tahu . Ve stále aktivní pozici se černý dopustil chyb a přes materiální výhodu se dostal pod tlak silného bílého jezdce, podporovaného dámou a věží. V časové tísni se Vláďa v teoreticky vyhrané pěšcové koncovce s bílým jezdcem proti černé věži dopustil fatální chyby a prohrál na čas ve 44.tahu.

    Při pohledu na záznam partie Sporka Božetěch - Fiala Jan, kde byl černý poměrně výrazný papírový favorit, by se mohlo zdát, že partie byla pro černého "jednohubka," neboť vyhrál již v 17. tahu. Opak však byl pravdou. Černému se partie tentokrát vůbec nepovedla. Zahájení rozehrál dosti ležérně a nepřesně. Nic moc tah není asi už 7..Je4 - lepší je 7..dxc4, pochybné je i 9..e6, na což bylo za bílého místo skoku jezdce na e5 v 11. tahu (po partii jsme se bavili, že nebylo dobré jít střelcem na a3, ale to byl dobrý tah)
asi lepší zahrát spíše 11.Jd2, s plánem posunout pěšce na e4 a ovládnout střed bojiště, s velkou poziční převahou bílého. Po 11.Je5 měl černý zahrát ihned 11..b6 a rozehrát střelce na c8 s nadějemi na vyrovnání hry. Zahrál však 11..Db6?, což je také nepřesný, ležérní tah. Boža však bohužel pro něj nepřesnost vrátil, místo 12.Sc5? měl řadu jiných tahů vedoucích k velké poziční výhodě, třeba 12.Sd6, 12.f4, 12.Vfe1, 12.Vfd1. Ve všech případech s velmi dobrou hrou bílého. Po tahu 12.Sc5? se pozice vyrovnala (střelec na c5 stojí špatně), jenže černý podtrhl svůj špatný výkon v této partii, když místo 14..Vb8 s plánem prosadit b7-b5, zahrál pozičně sice dobrý tah 14..b6 (který měl zahrát již dříve), bohužel v tento moment však přehlédl hezkou kombinaci bílého 15.Jxc6!!,  kdy vůbec nejde 15..Dxc6?, protože po 16.cxd5 získá bílý materiál zpět i s úroky a černý stojí zcela na prohru! Černý by se tak musel probrat z letargie, kterou dosud v této partii předváděl, obětovat pěšce tahem 15..Jf6 a doufat, že po 16.Je5 získá kompenzaci za
ztraceného pióna v podobě slabosti pěšcové struktury bílého na c sloupci a že to snad bude stačit k záchraně partie (postavení asi ještě prohrané není, ale pozice je značně ohrožena). Boža však tragicky pro něho tuto pěknou kombinaci zahrál až o jeden tah později, kdy měl již černý strašný mezitah 16..Sxc4 se ztrátou figury bílého, po čemž se bílý ihned vzdal. Černý tak byl v této partii, kde předvedl zatím nejhorší výkon v turnaji,
paradoxně odměněn zatím nejrychlejší výhrou v turnaji.

Partie z 3.kola zde.

4.kolo

    Po důkladné přípravě, kdy jsem studoval partie Bóži Sporky dříve odehrané i ty, které jsem našel v databázi, jsem nastoupil do zápasu odhodlán zaskočit soupeře, který hrál černými aktivní hrou. Bóža mne zaskočil Alechinovou obranou B03, se kterou jsem nepočítal a měl od 8.tahu po výměně jezdců a dam a posunu bílého krále na odkryté královské křídlo lepší pozici a dobrý útok věží s podporou dvojice střelců . Moje hra se soustředila na zachování pěšců a zaktivování věže a jezdce dámského křídla, což se mi podařilo a hru jsem vyrovnal po výměně věží v 21. a 25.tahu sice stále s mírnou převahou černého, ale díky silnému střelci na e5 a jezdci s dobrými vyhlídkami na remízu, kterou pak soupeř napodruhé přijal v 39.tahu.

V partii Fiala Jan - Karolyi Lukáš to po sehrání partie vypadalo, že bílý stál lépe vlastně od pátého tahu a až do konce partie jeho výhoda bez sebemenšího výkyvu pouze narůstala  a sehrál tak úplně čistou partii. Zdání však klame, na horší zahájení černého (černá dáma v této variantě na f6 nestojí moc dobře, bílý jí totiž může napadat a černý pak musí ztrácet čas na její ochranu. Proto většina silných hráčů volí spíše napřed tah 4..Jd7 a teprve pak 5..Jgf6, aby na braní na f6 mohli dobrat druhým jezdcem a ne dámou, nebo pěšcem - což zase poškozuje pěšcovou strukturu) bylo asi nejlepší postavit baterii dámy se střelcem tahem 10.Sc2! (místo 10.De2), s plánem pak pohrozit eventuálně matem tahem dámy na poli d3 (s velkou převahou bílého), místo pole e4, jak se to stalo v partii, kde je bílá dáma mnohem zranitelnější. Po asi slabším 10.De2 se totiž černý ještě mohl bránit a útok bílého odrazit, kdyby v 11. tahu místo prohrávajícího 11..Dg6?, což ztrácí pěšce, zahrál velmi silně 11..g6!, protože po 12.Sxh6 Sf5 13.De3 sice nevadí 13..e4 pro 14.Sxf8, černý však může zahrát prostě 13..exd4 a třeba po 14.cxd4 Vfe8 15.Dd2 Jxd4 dobývá pěšce zpět a nekoná se ani drobná výhoda
bílého v koncovce po 16.Jxd4 Dxd4 17.Sxf5, protože černý dámy nemění, ale zahraje 17..De5! s hrozbou matu na h2 a po 18.g3 Dxf5 má úplně rovné šance. Bílý by tedy na 11..g6! nakonec musel (pokud by to uviděl) hrát něco jako 12.Jxe5 a doufat alespoň v miniaturní výhodu, třeba po 12..Jxe5 13.dxe5 Sxe5 14.Ve1! (14.Sxh6 zase k ničemu nevede, rozepisovat to pro délku variant nebudu) 14..Ve8 15.Sf4 Sf5 16.Sxe5 Sxe4 17.Sxf6 Sxd3 18.h4 s asi trošku lepší hrou bílého - černý král je poněkud oslaben a hůře se bude dostávat do hry v koncovce, do výhry je však na hony chyb daleko. 11. tah byl tedy kritický moment partie, kdy černý přepadl přes hranu propasti a už se z ní nevrátil. V koncovce s pěšcem méně si Lukáš počínal až příliš odevzdaně, když bílému dovolil vyměnit úplně všechny figurky až do triviálně vyhrané pěšcové koncovky, místo aby se držel zásady, že když máme o nějakou tu figurku, nebo pěšce méně, tak nemáme zbytečně měnit, pokud k tomu není důvod, ale spíše se snažit držet složitou pozici a doufat, že to soupeř s pěšcem navíc ještě někde pokazí!

Partie z 4.kola zde.

5.kolo

     Co říci k partii Jareš Jiří - Fiala Jan? Jirka je určitě hráč, který dokáže hrát šachy velmi pevně a letos uhrál Písku mnoho bodů. Poslední vzájemná partie na rapidu v Písku dopadla nerozhodně, bohužel pro bílého, tentokrát partie nedopadla podle jeho představ a snad se Jirka neurazí, když jí nazvu: "Apokalypsou bílého veličenstva a celé bílé armády, která byla poražena, aniž by se její podstatná část vůbec dostala z kasáren do boje."  Černý od prvních tahů rozpoutal na šachovnici tajfun jménem Fromův gambit, kde černý již prvním tahem obětuje pěšce za útočné možnosti. Jirkovi se zjevně
nechtělo mít na šachovnici "plameny" hlavních variant Fromova gambitu po přijetí oběti a tak pěšce ihned vrátil, černý však obětoval tahem 4..e4 znovu, čímž vznikla mimořádně originální pozice mimo teorii a to již ve čtvrtém tahu, což se u kvalifikovaných šachistů stává málokdy. A zde asi měl bílý zatnout zuby a již pěšce vzít. Po 5.dxe4 má černý samozřejmě za obětovaného pěšce kompenzaci, protože po výměně dam stojí bílý král na d1 špatně a bílý bude muset ztratit nějaký ten tah na jeho lepší umístění, navíc pěšci na e sloupci jsou roztrhaní a bílý tak má zdevastovanou pěšcovou strukturu. Avšak i přes tyto okolnosti má pořád přeci jen pěšce navíc, který není úplně nehájitelný, takže vzniklá pozice je asi přibližně rovná, možná i bílý stojí malinko lépe, prostě nic tak hrozného by se bílému nedělo a hrála by se nějaká střední hra bez dam. Proto měl asi černý místo 4..e4 a "vidění rudě" spíše zahrát obyčejné 4..Jc6. Bílý však oběť raději znovu odmítl tahem 6.Jg5, který asi byl krokem na šikmou plochu, ze které se bílý již nedostal, protože po 6..Jf6 již braní na e4 moc dobré pro bílého není. Samozřejmě v dalším průběhu mohl bílý hrát na různých místech lépe, ale fakticky již jeho pozice byla méněcenná a velmi těžko hratelná a v takové situaci se pak chyby "kupí sami a kalich hořkosti pije až do dna." Hezky vedenou partii pak černý trošku pokazil, když v časové tísni vyhrál na materiální převahu, místo aby nezastavitelný útok zakončil matem v několika tazích (25..Vf2! s hrozbou oběti na g2  (místo 25..Kxg7) a pokud 26.Vh2, tak 26..Vaf8 pro změnu s hrozbou oběti na f1 - jezdce na g7 černý vůbec nepotřebuje brát), ale na výsledek to vliv nemělo. V závěru se bílý gentlemantsky vzdal a už si nenechal ukázat, zda černý ještě stihne za dvě minuty umatovat bílého krále, ale zvládnout by to měl snad bez problému.

Partie z 5.kola zde.

6.kolo

    Jako bílý jsem nastoupil do zápasu trochu připraven, avšak Jirka mne zaskočil obranou, kterou jsem neznal, Pircova obrana-Byrneho varianta B7. To ve svém repertoáru nemám, takže jsem postupoval intuitivně se snahou být aktivní, rozvíjet se a působit soupeři potíže. Pokud má člověk věřit analýzám, pak moje velká rošáda 6.0-0-0 byla nepřesnost lepší bylo 6.h3 a soupeřova odpověď 6. ... Da5 byla chybou, lepší bylo 6. ... b5. Tah soupeře 7. ... Jg4 byl chybou a moje odpověď 8.Vd2 hrubkou lepší bylo 8.Sh4 . Oba jsme však své tahy považovali za nejlepší. Jirka přistoupil na výměnu dam 11.Dc4 Dxc4 , což bylo z obou stran chybou. A tak jsme se chybnými tahy a nepřesnostmi dostali až do střední hry, ve které jsem se snažil postoupit s pěšci a zatlačit soupeře do defenzívy, ovládl jsem střed a věží sloupec e. Černý měl horší věž na a8 a střelce na g7 a snažil se přesunout jezdce z královského křídla na dámské k útoku na mého krále. Serií nepřesností dospěla situace do 34. tahu, kdy jsem měl proti Jirkovi lepší hru a přestože jsem se dopustil chyby a místo 34.Sxd6 se ziskem kvality v následujících tazích jsem hrál 34.Jexd6 pouze se ziskem pěšců c a d. V časové tísni, do které se Jirka dostal, mi tato výhoda stačila abych vyhrál na čas.

Partie z 6.kola zde.

7.kolo

     Do utkání jsem nastoupil s odhodláním neprodat svou kůži lacino. Studená sprcha přišla brzy už v 10.tahu bílý zaútočil dámou na h5. Dostatečně korektní by bylo 10. ...Jce7, což jsem z nejasného důvodu neuvažoval a ustoupil jsem králem na d7. Dostal jsem vidle a bílý získal černou věž proti jezdci a aktivní postavení. V 17.tahu jsem bílého přinutil k výměně dam, abych snížil jeho útočný tlak na královském křídle a přestože jsem měl o pěšce méně, cítil jsem, že je nějaká šance. Ta přišla ve 24.tahu, kdy bílý táhl pěšcem na f4 a vystavil svého střelce na g7 útoku věže, před níž neměl možnost bezpečně ustoupit nebo jej krýt. Tuto náhlou výhodu jsem po braní střelce během několika tahů ztratil tím, že jsem inicioval výměnu věží a nehrál aktivně jezdcem. Po výměně věží bílý získal zpět svoji převahu a pěšci postoupil k polím přeměny. S trochou nadsázky by s dalo říci: zahnal jsem ho do rohu a tam mne zmlátil jako psa. Poté co jsem z rohu unikl jsem vzdal v 53.tahu. 

 

Odkaz na průběžné výsledky zde.

Josef Uherek, Jan Fiala, Filip Hlavsa