Ing. Josef Streďák

předseda oddílu

777 769 501

j.stredak@seznam.cz

prof. RNDr. Roman Grill CSc.

člen výboru oddílu 

723 972 663

grill@karlov.mff.cuni.cz

prom. mat. Daniel Mareš

člen výboru oddílu

737 280 073

daniel.mares@i.cz

Hrací místnost: